Sale!

God of Wisdom & Wealth Ganesh / Ganesha / Shiva Family Tapestry 43 Inch

$19.00

# Ganesh Shiva Family.

# Size: 43″ x 30″ inches 75cm x 110cm.

# Indian Art & Crafts.

# God of Wisdom and Wealth.

# Completely Handmade By Indian Artisans.

# Free Shipping Worldwide (Via regular airmail service*).

# Express Shipping is Chargeable.

Guaranteed Safe Checkout

Heavy cotton fabric GANESH Wall Hanging Tapestry. A Great Wall Hanging for YOGA Class room to spread Wisdom and Wealth. Hang it on the door of your sacred room or any corner of your room – it will definitely bring Wisdom, Wealth , Harmony and Peace to your family and friends. It measures approximately 43″ High X 30″ Wide GANESH is god of knowlededge and the remover of obstacles is also the older son of Lord Shiva. Lord Ganesha is also called Vinayak (kowledeable) or Vighneshwer (god to remove obstacles). He is worshipped, or at least remembered, in the beginning of any au spicious performance for blessings and auspiciousness. He has four hands, elephant’s head and a big belly. His vehicle is a tiny mouse. In his hands he carries a rope (to carry devotees to the truth), an axe (to cut devotees’ attachments), and a sweet dessert ball -laddoo- (to reward devotees for spiritual activity). His fourth hand’s palm is always extended to bless people. A unique combination of his elephant-like head and a quick moving tiny mouse vehicle represents tremendous wisdom, intellegence, and presence of mind.

color

Aqua, Black, Blue, Brown, Cream, dark blue, Dark Brown, Dark Green, Dark Pink, Dark Purple, Gray, Green, Ivory, light blue, Light Brown, Light Green, Light Purple, Light Red, light yellow, Maroon, Mixed Colors, Orange, Pink, Purple, Red, turquoise, White, Yellow

Quantity

5pcs, 10pcs, 25pcs, 50pcs

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “God of Wisdom & Wealth Ganesh / Ganesha / Shiva Family Tapestry 43 Inch”

Your email address will not be published. Required fields are marked *